[insight_our_story title=”יבולי הקורן” sub_title=”-מזון צמחי, ירקות, תבלינים ועלי מאכל-“]יבולי הקורן הינה חברה חקלאית לייצור מזון צמחי, ירקות, תבלינים ועלי מאכל.
החברה הוקמה בקיבוץ חניתה השוכן במורדות המערביים של רכס הסולם בגליל המערבי.
“יבולי הקורן” מאגדת סביבה מספר משקים חקלאיים בכל רחבי הארץ, מייצרת ומשווקת באופן ישיר מוצרים מעולים ללקוחותיה הרבים.

גידולים הידרופוניים

הידרופוניקה היא שיטת גידול צמחים במצע המנותק מהקרקע ומהאדמה הדשנה. בשיטה זו הצמחים מוזנים ע”י תמיסה המכילה מינרלים הדרושים לצמח תוך כדי מחזור התמיסה.

שיטה זו מאפשרת את גידולם של הצמחים לאורך כל השנה תוך שמירה על תנאים מבוקרים ומותאמים. בנוסף, הזנת הצומח מבוקרת ומאפשרת הפחתה בשימוש בדשנים ובכך הפחתה בזיהום הסביבתי הישיר והעקיף.[/insight_our_story]

[insight_icon_boxes style=”style-3d-2″ icon_lib=”organie” icon_organie=”organie-broccoli” element_tag=”” title=”חקלאות מקומית”]אנחנו דוגלים בחקלאות מקומית
ורוצים להנגיש את מיטב התוצרת המקומית והטרייה ללקוחותינו.[/insight_icon_boxes][insight_icon_boxes style=”style-3d-2″ icon_lib=”fontawesome” icon_fontawesome=”” element_tag=”” title=”התמחות בגידולים הידרופוניים”]שיטת ההידרופוניקה מאפשרת את גידול המוצרים לאורך כל ימות השנה ודורשת שימוש מופחת בדשנים- מה שמצמצם את זיהום הסביבה באופן ישיר ועקיף.[/insight_icon_boxes]
[insight_icon_boxes style=”style-3d” icon_lib=”organie” icon_organie=”organie-lettuce” element_tag=”div” title=”איכות הסביבה”]יבולי הקורן מקפידה על חקלאות ברת קיימא עבור איכות הסביבה, הלקוחות והמגדלים ומאמינה שחקלאות הישראלית היא נכס אסטרטגי עבור כולנו.[/insight_icon_boxes][insight_icon_boxes style=”style-3d” icon_lib=”fontawesome” icon_fontawesome=”” element_tag=”” title=”תודעת שירות כערך עליון”]אנו משווקים את מוצרינו לכל לקוח, ישירות לביתו לפי הזמנה, אנחנו ב”יבולי הקורן” מאמינים שהחיבור האישי בין מגדל התוצרת ללקוח הסופי, הינם נידבך חשוב בתהליך הצריכה של מוצרי בריאות המטיבים עם האדם והסביבה.[/insight_icon_boxes]

לקוחותינו ממליצים

[insight_testimonial style=”style-02″ slides_to_display=”3″ testimonials=”%5B%7B%22content%22%3A%22%D7%A1%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%9B%D7%99%20%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94%20%D7%A9%D7%99%D7%A9%20%D7%91%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%94%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9D%22%2C%22rate%22%3A%221%22%2C%22name%22%3A%22%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%20%D7%90%D7%93%D7%9F-%20%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%94%22%2C%22tagline%22%3A%22%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%22%7D%2C%7B%22content%22%3A%22%20%D7%94%D7%92%D7%A2%D7%AA%D7%99%20%D7%9C’%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F’%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%92%D7%93%D7%AA%D7%99%20%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%20%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5.%5Cn%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99%20%D7%90%D7%AA%20%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%A1%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%2C%20%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%95%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%9E%D7%94%20%D7%95%D7%92%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F.%5Cn%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%D7%94%D7%9D%20%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%A2%20%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8%20%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%A2%D7%93%20%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%99%D7%94%20%D7%9B%D7%9C%20%D7%9B%D7%9A%20%D7%90%D7%93%D7%99%D7%91%20%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%A8%20%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%A8%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A0%D7%95%20%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%96%20%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95%20%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%93%20%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D.%5Cn%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%9B%D7%9D%20’%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F’%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%91%22%2C%22rate%22%3A%221%22%2C%22name%22%3A%22%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%20%D7%A8%D7%A5-%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F%22%2C%22tagline%22%3A%22%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%22%7D%2C%7B%22content%22%3A%22%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8%2C%20%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA%22%2C%22rate%22%3A%221%22%2C%22name%22%3A%22%D7%A0%D7%98%D7%A2%20%D7%9C%D7%95%D7%99-%20%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%94%22%2C%22tagline%22%3A%22%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%22%7D%2C%7B%22content%22%3A%22%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2%20%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F%2C%20%D7%94%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%93%20%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94%20%22%2C%22rate%22%3A%221%22%2C%22name%22%3A%22%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%A4%D7%A8%D7%A5%20-%20%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F%22%2C%22tagline%22%3A%22%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%22%7D%2C%7B%22content%22%3A%22%D7%91%D7%9B%D7%9C%20%D7%A4%D7%A2%D7%9D%20%D7%A9%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2%20%D7%90%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%97%2C%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%AA%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9%20%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D%2C%20%5Cn%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A2%D7%A4%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%96%D7%94%20%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9C%D7%99%20%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94%20%D7%95%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%9A%5Cn%D7%95%D7%92%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%95%D7%AA…%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%93%20%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94%22%2C%22rate%22%3A%221%22%2C%22name%22%3A%22%D7%A9%D7%A0%D7%99%20%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93-%20%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%94%22%2C%22tagline%22%3A%22%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%22%7D%2C%7B%22content%22%3A%22%D7%91%D7%9B%D7%9C%20%D7%A4%D7%A2%D7%9D%20%D7%A9%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%A1%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%95%2C%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5%20%D7%9E%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%20%D7%9E-%208%3A00%20%D7%91%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8%5Cn%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%93%20%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%20%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F%5Cn%D7%A2%D7%93%20%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%9B%D7%91%D7%A8%20%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%99%20%D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%AA%20%D7%A1%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94.%22%2C%22rate%22%3A%221%22%2C%22name%22%3A%22%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%94%20-%20%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%95%20%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%94%22%2C%22tagline%22%3A%22%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%22%7D%5D”]